"مهندسی مکانیک در طراحی جامدات"

دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

چارت درسی

"هوالحق"

"جدول دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیک-طراحی جامدات"

کد

دروس عمومی

پیشنیاز

واحدنظری

واحدعملی

۱

اندیشه اسلامی ۱

--

۲

--

۲

اندیشه اسلامی ۲

۱

۲

--

۳

آیین زندگی

--

۲

--

۴

انقلاب اسلامی ایران

--

۲

--

۵

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

--

۲

--

۶

تفسیر موضوعی قرآن

--

۲

--

۷

فارسی

--

۳

--

۸

زبان عمومی

--

۳

--

۹

تربیت بدنی ۱

--

--

۱

۱۰

تربیت بدنی ۲

۹

--

۱

کد

دروس پایه

پیشنیاز

واحد نظری

واحد عملی

۰۱

ریاضی ۱

--

۳

--

۰۲

ریاضی ۲

۰۱

۳

--

۰۳

معادلات دیفرانسیل

۰۱

۳

--

۰۶

برنامه سازی کامپیوتر

۰۱

۳

--

۰۷

محاسبات عددی

۰۶

۳

--

۱۰

فیزیک ۱

همز.با۰۱

۳

--

۱۱

فیزیک ۲

۱۰وهمز.۰۲

۳

--

۱-۱۰

آز-فیزیک ۱

همز.با۱۰

--

۱

۱-۱۱

آز-فیزیک ۲

۱۱یاهمز.

--

۱

۱۳

شیمی عمومی

--

۳

--

کد

دروس اصلی

پیشنیاز

واحدنظری

واحدعملی

۲۱

ریاضی مهندسی

۰۲و۰۳

۳

--

۲۳

مبانی مهندسی برق ۱

۱۱

۳

--

۲۴

مبانی مهندسی برق ۲

۲۳

۳

--

۱-۲۴

آز-مبانی مهندسی برق

۲۴ یا همز.

--

۱

۲۸

نقشه کشی صنعتی ۱

--

۱

۱

۳۱

استاتیک

۱۰و۰۱

۳

--

۳۲

دینامیک

۳۱

۴

--

۳۳

مقاومت مصالح ۱

۳۱

۳

--

۳۷

علم مواد

۱۳

۳

--

۴۱

ترمودینامیک ۱

۰۳ و ۰۱

۳

--

۴۲

ترمودینامیک ۲

۴۳و۴۱

۳

--

۱-۴۲

آز-ترمودینامیک

۴۲ یا همز.

--

۱

۴۳

مکانیک سیالات ۱   

۳۲ و ۰۳

۳

--

۴۴

مکانیک سیالات ۲

۴۳

۳

--

۱-۴۴

آز-مکانیک سیالات

۴۴ یا همز.

--

۱

۴۵

طراحی اجزا ۱

۳۳و۳۲

۳

--

۴۶

طراحی اجزا ۲

۴۵

۳

--

۴۷

مقاومت مصالح ۲     

۳۳

۲

--

۱-۴۷

آز-مقاومت مصالح

۴۷ یا همز.

 

۱

۴۸

انتقال حرارت ۱

۴۲و۴۴یاهمز

۳

--

۴۹

دینامیک ماشین

۳۲

۳

--

۵۱

ارتعاشات مکانیکی

۲۱ و ۳۲

۳

--

۱-۴۹

آز-دینامیک و ارتعاشات

۴۹ و ۵۱

--

۱

۵۲

کنترل اتوماتیک

۵۱

۳

--

کد

دروس تخصصی انتخابی

پیشنیاز

واحدنظری

واحدعملی

۵۲

روش های تولیدوکارگاه

۳۷

۲

۱

۶۱

زبان تخصصی

از سال سوم

۲

--

۷۳

طراحی مکانیزم

۴۹

۳

--

۷۹

یاتاقان وروغنکاری

۴۴

۲

--

۶۷

مقاومت مصالح ۳

۴۷

۳

--

۸۱

روش های طراحی مهندسی

۴۶ یا همز.

۲

--

۵۹

طراحی ماشین های ابزار و تولید

۴۶ و ۷۳

۳

--

۷۱

شناخت فلزات صنعتی

۳۷

۲

--

۸۷

طراحی بدنه وشاسی خودرو

۴۵ و۵۱

۳

--

۸۳

طراحی ماشین به کمک کامپیوتر

۰۷ و۴۶

۳

--

۸۵

مکانیک مواد مرکب

۷۵ یا همز.

۳

--

۹۴

مدیریت واقتصاد مهندسی

۱۰۰واحد به بالا

۲

--

۵۴

سیستم های اندازه گیری

۵۳

۲

--

۲۹

نقشه کشی صنعتی ۲

۲۸

۱

۱

کد

پروژه تخصصی،کارآموزی وکارگاه

پیشنیاز

واحدعملی

واحدنظری

۹۱

پروژه تخصصی

بعد از سال سوم

۳

--

۹۳

کارگاه جوشکاری و ورقکاری

 

--

۱

۹۶

کارگاه اتوماتیک

از سال سوم

--

۱

۹۵

کارگاه ماشین ابزار وابزار سازی

از سال دوم

--

۱

۱-۹۲

کارآموزی ۱ (یک ماه)

پس از۷۰ واحد

--

۱

۲-۹۲

کارآموزی ۲ (یک ماه)

پس از۷۰ واحد

--

۱

کد

دروس اختیاری

پیشنیاز

واحدنظری

واحدعملی

۶۶

موتورهای احتراق داخلی

۴۲

۳

--

۷۷

طراحی ماشین های دوار

۴۲و۴۵و۴۹

۳

--

۶۹

پلاستیسیته عملی وتغییر شکل فلزات

۵۲

۳

--

۸۸

طراحی موتورهای احتراق داخلی

۴۵و۴۹و۶۶

۳

--

۱-۶۶

آز-ماشین های حرارتی

۶۶ یا همز.

--

۱

۱-۴۸

آز-انتقال حرارت

۴۸ یا همز.

--

۱

۱-۱۳

آز-شیمی عمومی

۱۳ یا همز.

--

۱

۱-۳۷

آز-علم مواد

۳۷

--

۱

۱-۵۱

آز-کنترل اتوماتیک

۵۱

--

۱

۷۵

طراحی ماشین های سنگین

--

۳

--

۹۷

کارگاه ریخته گری

--

--

۱

عمومی

۲۰ واحد

پایه

۲۵ واحد

اصلی

۶۱ واحد

تخصصی انتخابی

۲۱ واحد

اختیاری

۵  واحد

پروژه تخصصی،کارآموزی،کارگاه

۸ واحد

جمع کل واحد ها

۱۴۰ واحد

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 12:30  توسط رضا طاهری  |